Vår story

Klicka på årtalen för att navigera.

2007 - Kan detta vara möjligt?

September: Jan Rapp hör ordet biogas för första gången. Förbluffas av två saker; den globala potentialen och att han aldrig hört ett ord om saken.

Vision: Sveriges EU-ordförandeskap 2009 ska vara en lektion i biogas för Europas politiker.

2008 - Från tanke till handling

September: Finansierar två praktikanter som på nio månader ökar insamlad mängd matavfall i Stockholms Kommun med 1 200 ton/år.

2009 - Utbildar Karolinska

Maj: Ordnar studiebesök för miljöansvariga på Karolinska, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Vi tittar på insamling av matrester till biogas.

2010 - Sjukvården går före staden

April: Tar med landstingets miljöavdelning till Västerås biogasanläggning.

September: Ordnar så Södersjukhuset i Stockholm kommer igång med matavfallsinsamling.

December: Får Danderyds Sjukhus Miljöpris.

2011 - Fler får upp ögonen

Mars: Danderyds Sjukhus samlar in alla matrester. Första YouTube-filmen för sjukhus produceras.

Maj: Medverkar i Vetenskapsradion P1s Klotet.

December: Får pris som Årets Svenska Miljöhjälte av Aftonbladet/Arla. DN-artikel om projektet: Hans avfall driver bussarna. Stockholms Läns Landsting skriver in matavfallsinsamling till biogas i sitt miljöprogram.

2012 - USA blickar mot Sverige

Mars: Biogasakademin bildas. Stockholms Stad byter policy i matavfallsfrågan, ställer sig positiv till ökad insamling. Bygger hemsidan www.biogasstockholm.se.

December: Får Årets Specialpris vid ”Återvinningsgalan” på Nalen. National Geographics decembernummer innehåller ett reportage om svensk biogasteknik.

2013 - Nobelpriset i ekologi

Februari: Helge Skoog, Per Holmberg, Alexandra Charles och Hans Alfredson läser in ”Fantastiska Fakta” till hemsidan. Hos Alfredsons på Lidingö tecknar Hans hustru matavfallsabonnemang med Lidingö kommun via telefon från köket samtidigt som maken läser biogasfakta i en bandspelare i vardagsrummet.

Maj: Får Knut Nilssonstipendiet för att ha utgjort ”…en kanske avgörande kraftkälla för hela processen med matavfallsåtervinning och biogasutbyggnad i Stockholmsregionen…”.

Oktober: Film nr 5 klar.

December: Skriver debattartikel i Aftonbladet på Nobeldagen. Borgmästare Bloomberg i New York bestämmer att alla invånare i staden ska börja sortera sitt matavfall senast 2016.

2014 - Växande nätverk

April: Samarbete med Jernhusen om Stockholms Central inleds.

Maj: Logo-projekt koordineras för branschöverskridande symbol/kommunikationsstrategi. Film till hotell och restauranger spelas in, Grand Hotel och Gröna Lund medverkar.

Oktober: Samarbete med SF Konferens & Event inleds.

December: Engelsk version av senaste filmen skickas till Nobelstiftelsen. I Göteborg invigs GoBiGas, världens största anläggning som gör biogas från skogsavfall.

2015 Vår - Full gas framåt

April: Efter att ha besökt Stockholm vill lokala politiker i indiska 3-miljonerstaden Nagpur också producera ”local fuel” från ”local waste” till ”local transport”. Med Scanias hjälp går man från ett samhälle utan vattenrening eller lokaltrafik till renare vatten, gasdriven klimatsmart kollektivtrafik som körs på lokalt producerat bränsle med renare avgaser än diesel. Finns en bättre illustration av varför vi i Sverige ska fortsätta utveckla biogastekniken? Indiens bussmarknad är dessutom dubbelt så stor som hela Eus.

Maj: styr upp en upphandlingsprocess i Region Östergötland.
19/5: Miljökrav vid upphandling av transporter: en solskenshistoria från Östergötland

Juni: Den nationella biogassymbolen blir klar. Projektet ”Biogassymbolen-smartare kommunikation av biogas” med medverkande från 18 kommuner, gasproducenter-, distributörer, VA-verk, transportföretag och intresseorganisationer går i mål.

2015 Höst - Full gas framåt

Oktober: Stockholms Läns första biogasanläggning för matavfall invigs. Energiministern Ibrahim Baylan och Göran Persson poserar med nya biogassymbolen i sidenband runt halsen.

November: 45 dagar innan COP21 arrangerar vi ”Biogas-Sveriges gåva till klimatmötet i Paris”, seminarium för journalister och politiker. Se YouTube-länkar.

December: Omstart för ”Biogas2.0”, projektet som skapar nationella informationsinsatser under 2016 med biogas i fokus. Regeringen utverkar fortsatt skattebefrielse för biogas som fordonsbränsle till 2020. Västmanland kör 90% av sina bussar på egenproducerad biogas. Världsbäst.

2016 Vår - Welcome to Biogas County

Maj: Nationella Biogasveckan genomförs för första gången vecka 19. I Jönköping, Norrköping, Linköping, Göteborg och Stockholm hyllar 305 affischtavlor, 2 veckors radioreklam, helsidor i Dagens Industri, Dagens Samhälle och hemsidan Tankasvenskt.se de fem miljoner svenskar som med sitt matavfallssorterande visar världen vägen. Taxi020 sätter biogasloggan på 500 bilar och Volkswagen tar fram en renodlad sida om gasbilar specifikt för kampanjen. Samma företag lägger upp utbildningsfilmen ”Biogasbil- så funkar det” som ingår i det bilåterförsäljarpaket vi producerat på sin hemsida under rubriken ”VW Sweden Biogas Week”. Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist uttrycket organisationens stöd för biogasloggan.

Juni: Eventet ”Welcome to Biogas Country Sweden” hålls på ettårsdagen efter det vd-möte som startade den nationella kampanjrörelsen. På SKANSKAs Global Headquarters talar Senior Green Advisor Bertil Rosquist, Janne Rapp, Göran Persson, Sten Forsberg och Tina Helin medan Sveriges biogaselit viker matavfallspåsar, testar tankningsmunstycken och gissar gasbilsmodeller.

Juli: På Almedalsseminariet ”Hur får vi fler att välja gasbil” i Volkswagens regi avrundar Biogasakadmins Janne Rapp ett framgångsrikt halvår för en smartare marknadsföring av svensk biogas.

2016 Höst - Welcome to Biogas County

Symbolen används nu av SKANSKA, AGA, Syvab, Swedish Biogas International, Widrikssons Åkeri, Taxi020, Jönköping Energi, Jönköpingshem, SRV Återvinning, Tekniska Verken i Linköping, Hotell S:t Clemens i Visby, Borås Fönsterputs, Karlshamns Energi, m fl. Med start under Almedalsveckan erbjuds Gotlands gasbilsägare ”Executive Striping” och i samarbete med Biogas Gotland skapar vi ett erbjudande där gasbilsköpare under två veckor får tankningskort värda 7 000 kronor.

2016 till 2020 - Bollen rullar vidare

Vision: Tekniken sprider sig över världen och ersätter i allt större utsträckning naturgas som bränsle. De globala nettoutsläppen av koldioxid från transporter börjar minska.

Från att ha producerats huvudsakligen via anaerob rötning (bakterier) blir anläggningar vanligare där mycket större mängder biogas produceras med så kallad termisk förgasning. Biogas tar succesivt över den fossila naturgasens roll som energibärare, även i industriella processer. De globala nettoutsläppen av koldioxid bara faller och faller...

BiogasAkademin ökar kunskapen om biogas

Svensk biogasteknik kan spela en viktig roll för klimatproblemets lösning. Många svenskar ingår i biogasens värdekedja utan att veta om det. Väldigt få vet hur viktigt det dom gör kan visa sig vara. Det vill vi ändra på.

Här ser du några av de sätt vi arbetar på:

Filmer

Vi gör filmer om matavfall och biogas för utbildning av personal i livsmedelsbutiker, på restauranger och hotell.

I praktiken

Vi hjälper sjukhus, centralstationer, skolor och högskolor bli mer klimatsmarta.

Kommunikation

Vi ger ny inspiration i ert miljöarbete och hjälper er kommunicera det mer effektivt till era kunder.

Nätverk

Vi bildar nätverk mellan kommuner och företag eftersom alla tjänar på att vi samarbetar.
En viktig insats som lätt kan spridas till andra genom exemplets makt
Jan Eliasson, FN:s Vice Generalsekreterare om Jans insatser för biogas

Medarbetare

Jan Rapp

Ordförande

Henrik Wastenson

Juridik, strategi

Fredrik Marnby

Layout, foto, copy

Stående tack till:

 • Per Gustavsson - Illustrationer
 • Joakim Ståhl - Foto
 • Roger Murray - Webmaster, webdesign
 • Eskil Fogelström - Logotyp, webdesign
 • Kristin Sundkvist - Webdesign
 • Mats Bäcker - Rådgivare
 • Alexandra Charles - Rådgivare
 • Robert Falck - Rådgivare
 • Jonas Hed - Rådgivare
 • Jonas Nobel - Rådgivare
 • Pål Börjesson - Rådgivare
 • Fredrik Wahlén - Filmfoto, redigering
 • Petra Mede - Röst till film
 • Kattis Ahlström - Röst till film
 • Anders Lindgren - Processledare, faciliatator, strategi
 • Ajax Olsson - Teknikutvecklare
 • Tom Wiel - Medaljsponsor
 • Philippe Minnebo - Layout
 • Henrik Thunman - Inspiration
Pär Holmgren, Hans Alfredson, Alexandra Charles, Helge Skog, Petra Mede, Kattis Ahlström, Jonas Leksell, Alice Bah-Kuhnke, Caroline af Ugglas och Klas Hallberg.

Röster på Fantastiska Fakta, www.biogasstockholm.se.