Om biogas

Vad är biogas?

Biogas är en gas som kan tillverkas från matrester eller avlopp. Gasen kan användas som bränsle och ersätter då diesel och bensin i bilar, bussar, fartyg eller tåg. Motorer som drivs med ren biogas har ingen negativ inverkan på klimatet och är därför lika miljövänliga som elbilar laddade med sol-, vind- eller vattenproducerad el.

Sverige är ett föregångsland vad gäller biogasteknik och har flest biogasdrivna bilar och bussar av alla världens länder. Ju fler svenskar som kör på biogas och som deltar i matavfallssortering desto mindre blir Sveriges klimatpåverkan.

Stora fynd av naturgas har gjort att redan över 18 miljoner fordon går på gas runt om i världen. Ju fler länder som använder den teknik som vi i Sverige utvecklat, desto fler av de fordonen kan drivas på biogas utan klimatpåverkan.

Skånes Färdplan för Biogas skapar 3 300 jobb och ger klimatsmart bränsle till 300 000 bilar.